Wsparcie techniczne dla serwerów dedykowanych jest oferowane w trzech wariantach. Każdy z nich odpowiada różnym potrzebom naszych Klientów.

Zakres wsparcia technicznego dla serwerów dedykowanych ECO

Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres czynności realizowanych w ramach wsparcia technicznego dla serwerów dedykowanych serii ECO. Klient dla dzierżawionego serwera może wybrać samodzielną administrację (root serwer) lub jeden z dwóch wariantów kompleksowej administracji serwerem (administracja podstawowa lub zaawansowana).
W przypadku niejasności - zapraszamy do kontaktu z nami.

Wdrożenie

Czynność
Root Serwer
Adm. podstawowa
Adm. zaawansowana
System operacyjny Linux: Debian, CentOS,Ubuntu Linux: Debian Linux: Debian
Wspierane technologie ... Apache, MySQL, PostgreSQL, Poczta e-mail, DNS Apache, MySQL, PostgreSQL, Poczta e-mail, DNS, wirtualizacja *, Nginx, Tomcat, Python, Ruby i inne
Instalacja systemu operacyjnego TAK TAK TAK
Pomoc w instalacji aplikacji Klienta opcja opcja TAK
Konfiguracja komponentów bezpieczeństwa systemu operacyjnego opcja TAK TAK
Instalacja i konfiguracja standardowego oprogramowania serwerowego opcja TAK TAK
Instalacja i konfiguracja dodatkowych komponentów oprogramowania opcja NIE TAK
Panele zarządzania NIE TAK TAK

Awarie

Czynność
Root Serwer
Adm. podstawowa
Adm. zaawansowana
Maks. czas reakcji na awarię sprzętową serwera 1h 2h 1h
Maks. czas reakcji na awarię oprogramowania serwera nie dotyczy 2h 1h
Gwarantowany czas przywrócenia działania serwera po awarii sprzętowej 4h 2h 2h
Odbudowa instalacji systemu operacyjnego i przywrócenie z kopii zapasowych po krytycznej awarii serwera Tylko instalacja bazowa systemu TAK TAK
Wyższy priorytet realizacji zgłoszeń NIE NIE TAK

Monitoring

Czynność
Root Serwer
Adm. podstawowa
Adm. zaawansowana
Monitorowanie dostępności serwera TAK TAK TAK
Monitorowanie utylizacji zasobów opcja TAK TAK
Zaawansowany monitoring usług (www, sql, poczta, kolejki pocztowe, autoryzacja do poczty) opcja Usługi: SMTP, POP3, IMAP, WWW (jeden adres), MySQL, PostgreSQL oraz zasoby: RAM, HDD Usługi: SMTP, POP3, IMAP, WWW (wiele adresów), MySQL, PostgreSQL oraz zasoby: RAM, HDD i inne na życzenie
Powiadomienia e-mail/SMS z systemu monitorującego opcja nie dotyczy nie dotyczy
Dostęp do wykresów generowanych przez system monitorujący opcja nie dotyczy nie dotyczy
Działania proaktywne mające na celu zapobieganie awariom nie dotyczy TAK TAK

Inne usługi

Czynność
Root Serwer
Adm. podstawowa
Adm. zaawansowana
Zlecenia dodatkowe TAK TAK TAK
Maks. czas reakcji dla zleceń dodatkowych (liczony od zgłoszenia w dni robocze od 08:00 do 20:00) 24h 24h 8h
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i konfiguracji systemów opcja opcja TAK
Optymalizacja konfiguracji oprogramowania Dla zwiększenia wydajności aplikacji Klienta, analizy wydajnościowe i sugestie rozszerzeń platformy sprzętowej NIE opcja TAK
Stała aktualizacja oprogramowania serwerowego NIE TAK** TAK
Usługa remote hands: wykonanie czynności administracyjnych w wypadku awarii wymagających dostępu lokalnego TAK nie dotyczy nie dotyczy
Konfiguracje klastrowe nie dotyczy NIE NIE
Dostęp do konsoli: KVM-over-IP TAK nie dotyczy nie dotyczy
Zdalny reset, włączanie i wyłączanie serwera TAK nie dotyczy nie dotyczy
Liczba godzin pracy na zlecenia dodatkowe objętych abonamentem brak 0h 2h

Kopie zapasowe

Czynność
Root Serwer
Adm. podstawowa
Adm. zaawansowana
Konfiguracja i zarządzanie kopią zapasową danych NIE TAK TAK
Częstotliwość wykonywania kopii nie dotyczy codziennie codziennie
Backup plików, skrzynek email oraz baz danych nie dotyczy TAK TAK
Liczba przechowywanych kopii nie dotyczy 1 (lub 3 +50zł) 14
Przestrzeń na serwerze backupowym 500GB 500GB bez limitu
Indywidualny harmonogram archiwizacji nie dotyczy NIE NIE
Przywracanie danych nie dotyczy TAK TAK

Ceny

Wariant wsparcia
Root Serwer
Adm. podstawowa
Adm. zaawansowana
Abonament miesięczny netto
0 zł
200 zł
350 zł