Kopie zapasowe
stron i poczty
aż do 3 miesięcy

kopie zapasowe stron WWW i poczty elektronicznej

Kopiowanie i odtwarzanie
są wykonywane bezpłatnie

Liczba zachowanych
kopii codziennych: 14

Backup stron WWW i poczty jest wykonywany automatycznie

Możliwe odtworzenie
wskazanego folderu z plikami

Możliwe odtworzenie
folderu pocztowego

Kopiowane są pliki, bazy danych i skrzynki e-mail

Liczba zachowanych
kopii tygodniowych: 12

Backup jest tworzony
codziennie

Możliwe odtworzenie
wskazanej bazy danych

Udostępnianie danych
w inny uzgodniony sposób

Czas przechowywania kopii zapasowej stron WWW i poczty

Niemal każdy operator hostingu zapewnia codzienny backup danych zgromadzonych w serwerze. Niewielu jednak oferuje możliwość odtworzenia danych sprzed tak długiego okresu jak 3 miesiące.

Dlaczego jest to istotne?

Praktyka pokazuje, że niektóre usterki stron WWW są stwierdzane w ciągu kilku dni od ich wystąpienia. Kolejne dni są zazwyczaj poświęcane na próby usunięcia nieprawidłowości. Ostatecznie, decyzja o konieczności odtworzenia backupu strony WWW często ma miejsce dopiero po tygodniu czasu.

Inny przypadek: poszukiwania skasowanej wiadomości. Wiadomości znajdują się w skrzynce tak długo, aż... nie zostaną usunięte choćby przypadkowo. Nierzadko fakt ten odkrywamy po pewnym czasie. Dysponując kopią zapasową poczty e-mail sprzed nawet 3 miesięcy, zwiększamy szanse na odzyskanie skasowanej wiadomości.

Jeśli wiadomości w skrzynce e-mail muszą być jeszce bardziej chronione i zabezpieczone, zapoznaj się z sejfem dla nich: SEJFmail.

Częste pytania

Jak odtworzyć dane z backupu strony WWW lub poczty?

Wyślij do nas wiadomość na adres pomoc@NQ.pl zawierającą informacje opisane poniżej. Wiadomość należy wysłać z adresu e-mail wskazanego dla usługi jako kontakt techniczny. Listę tych adresów znajdziesz w panelu administracyjnym serwera.

  • kopie są wykonywane codziennie rano; wskaż datę kopii, którą mamy wykorzystać do odtworzenia danych,
  • jeśli chcesz odtworzyć pliki: podaj ścieżkę do katalogu, który należy odtworzyć,
  • jeśli chcesz odtworzyć bazę danych: podaj nazwę tej bazy,
  • zdecyduj czy aktualne dane (pliki, baza) mają zostać nadpisane danymi z backupu,
  • jeśli nie należy nadpisywać danych, zaproponuj w jakiej formie mamy udostępnić te dane, np.: folder o inne nazwie, inna pusta baza danych.

Potrzebuję odtworzyć określony plik

Podaj nam ścieżkę do tego pliku, wskaż datę wykonania kopii i zdecyduj czy plik z backup ma nadpisać istniejący o tej samej nazwie.

Poszukuję pewnego maila.
Czy backup będzie pomocny?

Backup jest wykonywany codziennie. Podczas jego tworzenia kopiowana jest m.in. zawartość skrzynki pocztowej. W konsekwencji, tak stworzony backup będzie zawierał stan skrzynki na moment, w którym backup był wykonywany.

Jeśli poszukiwana wiadomość e-mail znajdowała się w skrzynce na serwerze w momencie tworzenia danego backupu, wówczas odtworzenie tej wiadomości z tego backupu będzie możliwe.

Czy operacja odtworzenia kopii zapasowej jest bezpłatna?

Tak. Czynności związane z odtworzeniem danych strony WWW lub poczty z backup wykonujemy bezpłatnie.

Potrzebuję kopii bazy danych sprzed tygodnia

Podaj nam nazwę bazy danych i wskaż datę interesującej Cię kopii.
Zdecyduj również czy kopię bazy z backupu mamy zaimportować do produkcyjnej bazy o tej samej nazwie. Wariantem może być import do innej bazy danych (musi być pusta). Możemy również udostępnić plik ze zrzutem bazy: *.sql do samodzielnego importu.

Czy mogę zamówić dodatkową kopię strony lub poczty?

Tak, mamy możliwość wykonania takiego dodatkowego backupu. Wyślij do nas (pomoc@NQ.pl) wiadomość wskazując co taki dodatkowy backup ma obejmować.