Dane firmy

Netlink Sp. z.o.o
ul. Korabnicka 9
32-050 Skawina
NIP: 944-19-79-093
REGON: 357196937

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000192983. Kapitał zakładowy spółki (w całości wpłacony) wynosi: 50.000 zł

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. I Oddział Kraków
51 1020 2892 0000 5902 0516 0272

BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL51 1020 2892 0000 5902 0516 0272

W tytule płatności prosimy podać numer faktury w celu ułatwienia identyfikacji płatności i poprawnym skojarzeniu jej z usługą.

Płatności elektroniczne: opłaty za usługi można realizować droga elektroniczną na mocy współpracy z Payback Sp. z.o.o - operatorem payu.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanej temu tematowi stronie.

Biuro Obsługi Klienta:
801 88 99 88

(opłata jak za połączenie lokalne)

12 25 678 50

12 25 678 51
12 25 678 52

Fax: 12 276 43 99

GSM: 508 211 111

Email: info@nq.pl