SEJFmail
nadzór korespondencji

Archiwizacja całej poczty "w locie".
Ochrona przed modyfikacją i usunięciem.
Działa niezależnie od użytego programu pocztowego.
Odrębna, skalowalna pojemność.

Przesuń widok

Archiwizacja poczty odbieranej i wysyłanej "w locie"

Przewaga
nad backupem

Zwykły backup jest wykonywany cyklicznie o określonej porze (np. codziennie o 04.00). Tak stworzona kopia zawiera stan skrzynki na moment utworzenia tej kopii. Nie znajdą się w niej wiadomości dostarczone do skrzynki np. o 04:01 i usunięte chwilę później.
SEJFmail archiwizuje wiadomości w momencie ich wysłania/odebrania.

Autonomiczna
praca

Archiwizacja poczty z usługą SEJFmail nie wymaga instalowania żadnych narzędzi. Działa bez względu na używane programy pocztowe (np.: Outlook, Thunderbird, itp.) oraz wykorzystywane urządzenia (komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne).

Konto
zbiorcze

Konto zbiorcze umożliwia dostęp do kopii wiadomości wszystkich kont pocztowych. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne w firmach, które centralnie zarządzają korespondencją e-mail, poddają wiadomości procesowi kontroli czy dodatkowo archiwizują wszystkie e-maile.

Kopia
w chmurze

Wiadomości e-mail zarchiwizowane w SEJFmail są umieszczone w odrębnych fizycznych serwerach w chmurze, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo poczty. Cała infrastruktura serwerowa NQ.pl znajduje się w Polsce.

Natychmiastowa kopia

Wiadomości e-mail są kopiowane do archiwum w momencie ich wysłania/odebrania przez serwer. Dzięki temu, archiwizacji poddawane są wszystkie wiadomości - 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jeśli którakolwiek wiadomość, krótko po jej wysłaniu lub odebraniu, zostanie przez użytkownika usunięta z serwera - archiwum poczty elektronicznej SEJFmail pozwoli na jej odczytanie, a w razie potrzeby, również przywrócenie do skrzynki.

Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej

Bez względu na zastosowany w programie pocztowym protokół (POP3, IMAP, SMTP), SEJFMail może archiwizować wszystkie wiadomości, zarówno przychodzące jak i te wysyłane.

Dla poprawnego działania usługi archiwizacji poczty SEJFmail konfiguracja zastosowana w programie pocztowym (np.: Outlook czy Thunderbird) czy urządzeniu (desktop, telefon, laptop itp) pozostaje bez znaczenia. Usługa archiwizuje wiadomości odebrane i wysłane z wszystkich programów pocztowych zainstalowanych w komputerze, tablecie, smartfonie. Archiwizowane są również wiadomości wysyłane przez aplikacje (np. sklep internetowy) pod warunkiem, że do wysyłki zastosowano protokół SMTP.

Wszystkie wiadomości maile, które zostaną wysłane poprzez serwer NQ.pl lub dostarczone do niego, zostaną zarchiwizowane w SEJFmail.

Więcej niż klasyczny backup

Klasyczny backup danych jest wykonywany cyklicznie o określonej porze (np. codziennie o godzinie 04.00). Tak utworzona kopia posiada pewną niedogodność - nie zawiera ona tych wiadomości, które nie znajdowały się w skrzynce w momencie tworzenia kopii, na przykład dotarły do skrzynki krótko po wykonaniu kopii. SEJFmail archiwizuje pocztę w "locie", tj. w momencie jej wysłania/odebrania wiadomości.Dzięki temu, utrata jakiejkolwiek wiadomości jest zminimalizowana praktycznie do zera.

Kolejną istotną różnicą pomiędz klasycznym backupem, a usługą archiwizacji poczty SEJFmail jest długi czas przechowywania wiadomości. W ramach klasycznego backupu, utworzone kopie są przechowywane tylko przez pewien czas. Niektórzy operatorzy przechowują tylko jedną - ostatnią kopię, inni przechowują ich 7, czasami 14. Jednak, po tym czasie kopie te są przez operatora kasowane. Jeśli więc posiadamy dostęp do kopii wykonanej 7 dni temu, to może ona nie zawierać wiadomości starszych, np. sprzed 8 dni. Maile w archiwum SEJFmail mogą być zabezpieczone i dostępne dla użytkownika nawet przez wiele lat.

Co więcej, jeśli wiadomości są pobierane z serwera do komputera lokalnego i jednocześnie usuwane ze skrzynki w serwerze (typowe zachowanie dla protokołu POP3), wówczas żaden backup nie będzie zawierał wiadomości. Jeśli zostaną utracone, np. w wyniku awarii lokalnego komputera, wówczas nie istnieje żadna możliwość ich odtworzenia z jakiegokolwiek backupu. Usługa SEJFmail eliminuje tę lukę.

SEJFmail należy do rozwiązań typu journaling mailbox; jego zadaniem jest rejestrowanie całego ruchu pocztowego.

Nadpisywanie starych wiadomości

W zależności od zastosowanej konfiguracji przez użytkownika, w razie zapełnienia całej dostępnej przestrzeni dyskowej dla usługi SEJFmail, nowe wiadomości mogą nadpisywać najstarsze zachowane w archiwum. SEJFmail nigdy nie przerywa swojej pracy, zawsze zarchiwizuje wiadomość, nawet w razie wykorzystania całej dostępnej przestrzeni. Konfiguracja archiwizacji poczty z SEJFmail pozwala zagwarantować czas przechowywania kopii wiadomości przez określony czas, np. przez 5 lat.

Wiadomości szczególnie istotne mogą zostać oflagowane przez użytkownika, chroniąc je w ten sposób przed nadpisaniem.

Przywracanie wiadomości

Usunięte lub utracone wiadomości mogą być szybko przywrócone do pierwotnej skrzynki. Wystarczy, że użytkownik zaloguje się do SEJFmail i użyje przycisku "przywróć wiadomość".

Administrator SEJFmail z poziomu tzw. konta zbiorczego również dysponuje możliwością przywrócenia utraconej dowolnej wiadomości w każdej skrzynce. Dostęp do archiwum jest realizowany podobnie jak dostęp do skrzynki e-mail. Użytkownik loguje się do usługi podając swój adres e-mail oraz znane mu hasło, tak samo jak podczas logowania do swojej skrzynki.

Kopia w chmurze

Wiadomości e-mail zarchiwizowane przez SEJFMail są umieszczone na odrębnych fizycznych serwerach w chmurze, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo poczty. Zarchiwizowane wiadomości są dodatkowo poddawane procesowi cyklicznego, codziennego backupu.

Wszystkie serwery do archiwizacji poczty znajdują się w naszej serwerowni w Polsce. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnym, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Konto zbiorcze

Konto zbiorcze umożliwia dostęp do archiwizowanych wiadomości wszystkich kont pocztowych poddawanych temu procesowi. Konto zbiorcze SEJFMail można aktywować na wniosek Klienta (domyślnie jest nieaktywne).

Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne w firmach, które centralnie zarządzają korespondencją e-mail, poddają wiadomości procesowi kontroli czy dodatkowo archiwizują wszystkie e-maile. Dostęp do konta zbiorczego posiada Administrator SEJFMail.

Transparentna praca

Archiwizacja wiadomości działa po stronie serwera pocztowego i nie wymaga dodatkowych działań. Użytkownicy nie muszą wykonywać jakichkolwiek czynności, aby ich wiadomości były kopiowane do archiwum. Wystarczy jedynie na początku odpowiednio skonfigurować usługę SEJFmail, a SEJFMail będzie nieustannie i skutecznie archiwizował jego wiadomości.

Praca SEJFmail pozostaje bez wpływu na działanie skrzynki pocztowej użytkownika oraz całego serwera pocztowego.

Elastyczność konfiguracji

Usługa SEJFmail oferuje szereg opcji konfiguracyjnych, pozwalających na dopasowanie działania usługi do specyfiki danej organizacji.

Wyznaczony przez klienta Administrator SEJFmail może samodzielnie wskazywać skrzynki, które powinny być archiwizowane. Możliwe jest ponadto wskazanie kierunku ruchu pocztowego, poddawanego archiwizacji, dla każdej skrzynki z osobna. Jeśli jest taka potrzeba, archiwizowane mogą być tylko wiadomości wysyłane albo odbierane. Domyślnie, mechanizm działa dla obu kierunków transmisji.

Kompetencją Administratora SEJFmail jest również udzielanie zezwolenia na logowanie do aplikacji SEJFmail dla wybranych użytkowników. Z poziomu tej aplikacji możliwe jest przeglądanie zarchiwizowanych wiadomości oraz przywracanie utraconych do skrzynki podstawowej.

Panel konfiguracyjny usługi SEJFmail pozwala Administratorowi tej usługi na definiowanie minimalnego czasu przechowywania wiadomości w archiwum. SEJFmail przechowuje kopie wiadomości przez zadany czas, np. 5 lat. Dopiero po tym okresie, SEJFmail usunie kopie wiadomości w archiwum, jeśli jest to konieczne w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej dla nowych wiadomości. Ten tryb pracy nazywamy trybem nadpisywania wiadomości w archiwum.

Bez dodatkowych programów

Praca usługi SEJFmail nie wymaga instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów w swoim komputerze. Archiwizacja poczty elektronicznej SEJFmail działa bez względu na stosowane programy (np.: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, itp.) oraz używane do pracy urządzenia (komputery stacjonarne, laptopy, smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne).

Jedyną wymaganą czynnością jest aktywacja usługi SEJFmail oraz zastosowanie odpowiedniej konfiguracji w panelu administracyjnym usługi.

Nie ma konieczności kupowania drogich, dedykowanych rozwiązań do archiwizacji poczty, oprogramowania instalowanego na każdym komputerze. SEJFmail to mechanizm działający bezpośrednio w serwerze pocztowym. Dostęp do konfiguracji oraz archiwum jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu zyskujemy nieograniczony dostęp do archiwum - zawsze i wszędzie.

Jak uruchomić archiwizację poczty elektronicznej z usługą SEJFmail?

Usługa SEJFmail jest dostępna tylko dla kont pocztowych obsługiwanych przez NQ.pl. Mechanizmy tej usługi pracują w serwerze pocztowym, a ich instalacja w serwerach innych operatorów nie jest możliwa.

  • Jeśli nie korzystasz jeszcze z serwera NQ.pl, najpierw wybierz usługę podstawową.
    Możesz wybrać kompletną usługę serwerową, oferującą pracę serwera WWW oraz serwera pocztowego. Jeśli nie potrzebujesz obsługi stron WWW, możesz wybrać usługę tylko dla poczty.

  • Zaloguj się panelu administracyjnego usługi podstawowej.
    W panelu tym znajdziesz funkcję pozwalającą na aktywowanie SEJFmail.

  • Aktywuj SEJFmail oraz ustaw pożądaną konfigurację.
    Domyślna konfiguacja może nie być odpowiednia dla Twoich potrzeb, dlatego skonfiguruj parametry.

Z usługi archiwizacji poczty SEJFmail możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Ceny roczne
SEJFmail

Przestrzeń dla SEJFmail można skalować aż do 5TB. Skontaktuj się z nami jeśli interesują Cię większe pojemności.

20 GB

99,00

PLN/rok

Cena w promocji: 0,00

100 GB

349,00

PLN/rok

Cena w promocji: 249,00

200 GB

599,00

PLN/rok

Cena w promocji: 399,00

400 GB

999,00

PLN/rok

Cena w promocji: 699,00

600 GB

1299,00

PLN/rok

Cena w promocji: 999,00

800 GB

1549,00

PLN/rok

Cena w promocji: 1249,00