Opieka administracyjna NQ.pl to więcej niż podstawowe wsparcie techniczne zapewniane przez każdego operatora oferującego serwery dedykowane. Eliminuje ona potrzebę zatrudnienia własnego administratora systemów serwerowych.

Opieka administracyjna NQ.pl nad serwerem dedykowanym

Czym jest opieka administracyjna NQ.pl?

Opieka administracyjna NQ.pl to usługa, w ramach której udostępniamy serwer dedykowany wraz z w pełni skonfigurowanym środowiskiem „pod klucz” dla Państwa aplikacji WWW przed jej wdrożeniem, a także zapewniamy bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy tej aplikacji i innych usług realizowanych przez serwer.

Opieka administracyjna w NQ.pl to usługa udostępniana w ramach serwera dedykowanego. Klient otrzymuje w pełni skonfigurowane środowisko specjalnie przygotowane pod konkretną aplikację WWW. NQ.pl zapewnia bezpieczeństwo oraz zachowanie ciągłości pracy aplikacji oraz wszelkich innych usług realizowanych przez serwer.

Dla użytkowników o mniejszych wymaganiach przygotowane zostały inne formy wsparcia technicznego.

Zakres czynności

W ramach opieki administracyjnej NQ.pl, wykonywane są następujące czynności:

  • konfiguracja systemu i oprogramowania serwerowego zgodna z potrzebami Klienta;
  • pomoc we wdrożeniu aplikacji WWW na serwerze, instalacja i konfiguracja komponentów oprogramowania niezbędnych do działania aplikacji*;
  • monitorowanie dostępności usług przez 24h na dobę;
  • wprowadzanie zmian konfiguracyjnych zgodnie z potrzebami Klienta;
  • usuwanie usterek sprzętowych i problemów z oprogramowaniem serwerowym czy jego konfiguracją;
  • wstępna analiza wydajnościowa i optymalizacja konfiguracji serwera - w razie pojawienia się kłopotów wydajnościowych w działaniu systemu;
  • przedstawianie użytkownikowi sugestii mających na celu utrzymanie stabilności pracy systemu;
  • aktualizacja oprogramowania serwerowego;
  • konfiguracja i weryfikacja poprawności wykonania procedur backupu danych, kopia Twoich danych będzie zawsze znajdować się poza pomieszczeniami serwerowni;
  • możliwy jest podział zasobów fizycznego serwera dedykowanego na kilka instancji serwerów wirtualnych VPS**.

* Standardowo pełną opieką objęte jest uruchmienie i utrzymanie funkcji/pakietów oprogramowania: firewall, serwer WWW (Apache) + PHP, poczta e-mail, ftp, MySQL, PostgreSQL, Firebird SQL, Apache Tomcat. Inne pakiety mogą zostać objęte opieką bezpłatnie lub za dopłatą, szczegóły specyficznej konfiguracji i zakresu opieki są ustalane indywidualnie z zainteresowanym Klientem.

** Opcje dostępne za dopłatą.

Dodatkowe korzyści

W ramach pakietu opieki administracyjnej na serwerze instalowany jest bezpłatnie pakiet panelu administracyjnego NQ.pl pozwalający wykonywać bez kłopotów proste czynności konfiguracyjne: zakładanie kont e-mail, zmiany haseł, tworzenie baz danych, parkowanie domen.

Dostępność

Opieka administracyjna jest usługą dodatkową, którą oferujemy wraz z każdym serwerem dedykowanym nabywanym w całości lub części (25% i 50%), z oferty NQ.pl.
W ramach tej usługi nie mierzymy czasu poświęconego Państwa serwerowi i Państwa problemom. Celem jest, aby serwer działał poprawnie i ten cel staramy się osiągnąć wszystkimi środkami. Klient w żadnym razie nie ponosi innych kosztów poza ryczałtową opłatą za usługę.

Cena

Abonament miesięczny za opiekę administracyjną sprawowaną przez naszych administratorów wynosi 250,00 zł + VAT.