Zdeponowanie danych w profesjonalnie przygotowanej serwerowni znacznie zwiększa ich bezpieczeństwo. Ponadto zakup specjalistycznej usługi jest dużo tańszy niż budowa i utrzymywanie własnej serwerowni.

Czy dane mojej firmy będą bezpieczne?

Infor System to oprogramowanie, które jest jednym z ważniejszych elementów prowadzonej działalności gospodarczej. To z jego pomocą możliwe jest wystawienie faktury, wydanie towaru, przyjęcie płatności, itd. Ale to nie sama aplikacja jest tu bardzo istotna – ważniejsze są przecież dane, zgromadzone w bazie.
O ile aplikację InforSystem można zainstalować na nowo w stosunkowo krótkim czasie, o tyle utraconej bazy danych nie zawsze odtworzymy w krótkim czasie.

Zobacz również

Dane gromadzone w bazie są krytyczne dla biznesu. Przypadki firm, które nie dbały należycie o archiwizację swoich danych, a które wskutek różnych okoliczności traciły te krytyczne dane są bardzo częste.
Powierzenie bazy danych dobrze przygotowanej usłudze serwerowej, sprawia że obawy o utratę danych można puścić w niepamięć. NQ.pl dba o jakość i bezpieczeństwo swojej infrastruktury oraz oferowanej usługi.

W niewielkiej firmie handlowej czy produkcyjnej, zwykle nie ma ani miejsca, ani środków finansowych na budowanie choćby małej serwerowni odpowiednio zabezpieczonej. Często zatem serwer przechowujący dane nie spełnia wielu wymagań i nie pracuje w odpowiednim środowisku.

Korzystając z usługi zdalnego serwera bazy danych, zgromadzone informacje będą należycie zabezpieczone. Również transmisja przez cały czas nawiązanego pomiędzy aplikacją InforSystem, a serwerem bazy danych połączenia będzie szyfrowana silnym, 128-bitowym kluczem. Dzięki temu podsłuchanie danych praktycznie jest niemożliwe.

Użycie zdalnego serwera bazy danych generuje znaczne korzyści finansowe. Przy braku stale pracującego lokalnie serwera bazy danych eliminowane są koszty zakupu serwera, energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia tej maszyny. Odpadają też koszty serwisowania jej i obsługi informatycznej.
Im większe wdrożenie, tym większe oszczędności.

Bazy danych są codziennie archiwizowane i przechowywane na osobnym serwerze archiwizacyjnym. Możliwe jest odtworzenie bazy nawet sprzed 7 dni.

Jak zamówić usługę i jak dalej postępować?

  • Wypełnij formularz zamówienia usługi.
  • W ciągu jednego dnia roboczego otrzymasz potwierdzenie utworzenia konta do bazy danych Firebird SQL. Dzięki niemu, z poziomu InforSystem utworzysz na serwerze nową bazę danych.
  • Korzystając z instrukcji technicznej, skonfiguruj InforSystem. Aplikacja nawiąże wówczas połączenie z serwerem i wykona stosowne działania.
  • Jeśli posiadasz już bazę danych, której chcesz użyć, przekaż ją nam poprzez email lub FTP.
  • W ciągu 7 dni otrzymasz drogą pocztową umowę oraz dokument pro forma, na podstawie którego możesz dokonać zapłaty. Jeśli nie zdecydujesz się na usługę, baza danych oraz konto zostaną usunięte.