Prowadzenie działalności biznesowej bez wykorzystania poczty e-mail jest dziś praktycznie niemożliwe. Wiadomości e-mail zawierają kluczowe informacje dla zachowania ciągłości działania firm. Ich utrata może narazić nas na poważne konsekwencji, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo korespondencji email.

Konto zbiorcze SEJFMail

Usługa SEJFMail umożliwia każdemu Użytkownikowi poczty na dostęp do archiwum jego konta za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem https://sejfmail.nq.pl. Możliwe jest także utworzenie konta zbiorczego, w którym będą gromadzone wiadomości ze wszystkich skrzynek e-mail dla których włączona jest archiwizacja.

Konto zbiorcze może zostać włączone na podstawie dodatkowego wniosku Klienta. Dostęp do takiego konta będzie miał jedynie upoważniony przez Klienta Administrator SEJFMail.

Dlaczego konto zbiorcze?

Konto zbiorcze może być przydatne w przypadkach:

  • chęci przywrócenia wiadomości z konta do którego Administrator nie zna hasła (i nie chce go zmieniać),
  • chęci przywrócenia wiadomości z konta, które zostało usunięte,
  • odtworzenia wiadomości wysłanych przez nierzetelnego pracownika,
  • dla zachowania dokumentacji wymagającej archiwizację wszystkich dokumentów w firmie.

Dostęp do konta zbiorczego realizowany jest (podobnie jak zwykłe konta) przez aplikację SejfMail - sejfmail.nq.pl. Istnienie konta zbiorczego nie ogranicza funkcjonalności standardowego konta SEJFMail. Administrator ma do dyspozycji takie same narzędzia jak normalny Użytkownik.

Schemat działania konta zbiiorczego

konto zbiorcze sejfmail nq.pl