Prowadzenie działalności biznesowej bez wykorzystania poczty e-mail jest dziś praktycznie niemożliwe. Wiadomości e-mail zawierają kluczowe informacje dla zachowania ciągłości działania firm. Ich utrata może narazić nas na poważne konsekwencji, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo korespondencji email.

Jak działa SEJFMail?

SEJFMail współpracuje z serwerem pocztowym w infrastrukturze NQ.pl. Kopie wszystkich wysyłanych i odbieranych wiadomości e-mail są klonowane i kopiowane do odrębnych serwerów archiwizacyjnych. Sposób działania poczty e-mail (w wariancie klasycznym bez SEJFMail oraz z aktywną usługą SEJFMail) ukazują poniższe schematy:

Poczta e-mail bez usługi SEJFMail:

Wiadomości e-mail są odbierane oraz wysyłane przez serwer pocztowy Klienta. Użytkownicy mają dostęp do swoich kont e-mail za pośrednictwem aplikacji webmail i (lub) programów pocztowych na urządzeniach osobistych. Wiadomości mogą znajdować się na serwerze lub lokalnych urządzeniach Użytkownika. W przypadku usunięcia wiadomości z serwera (lub nie zapisania ich np. wysłanych wiadomości) - jeśli nie zostały poddane procesowi backupu - nie ma możliwości ich odtworzenia. Każda firma hostingowa ma własną politykę backupu co przekłada się na okres przechowywania kopii zapasowych (najczęściej spotyka się okres 3-7 dni). W NQ.pl kopie zapasowe przechowywane są przez 14 dni.

Schemat 1: Działanie poczty bez usługi SEJFMail:

Poczta email z aktywną usługą SEJFMail:

W przypadku poczty e-mail z włączoną usługą SEJFMail, do serwera pocztowego Klienta podpięty jest SEJFMail - mechanizm klonujący cały ruch pocztowy na odrębny serwer. Jest to dobrze widoczne na poniższym schemacie 2. Użytkownik poczty może mieć dostęp do konta SEJFMail, z poziomu którego będzie mógł szybko i łatwo przywrócić utracone wiadomości e-mail (operacje te są zaznaczone kolorem zielonym).

Schemat 2: Poczta z aktywną usługą SEJFMail


SejfMail to mechanizm integrujący się z serwerem pocztowym przez co jego wdrożenie jest możliwe tylko na serwerach NQ.pl (poczta e-mail musi być obsługiwana w NQ.pl).


SejfMail Explorer

Użytkownik mający aktywną usługę SejfMail, może mieć dostęp do aplikacji SejfMail Explorer, pozwalającej na:

  • przeglądanie wszystkich zarchiwizowanych wiadomości e-mail,
  • przywracanie wybranych maili do pierwotnego konta (lub innego),
  • oznaczanie wiadomości flagą (zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem z archiwum).

Logowanie do SejfMail NQ.pl

SejfMail Explorer dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem sejfmail.nq.pl. Dzięki responsywnemu interfejsowi z aplikacji bez problemu można korzystać również na urządzeniach mobilnych.