Czy wiesz, że?

 • NQ.pl jako jedna z nielicznych firm, ma w swojej ofercie serwery SVN + Trac.

  więcej

Opłaty za ruch, jaki generowany jest w ramach pracy serwera, rozliczany jest w najbardziej korzystny dla Klientów sposób. Dodatkowo do każdej faktury dołączany jest szczegółowy raport ruchu.

Koszty generowanego przez serwer ruchu

Rozliczanie ruchu generowanego przez serwery dedykowane

Zliczanie ruchu podlegającego rozliczeniu odbywa się na warstwie trzeciej IP i dotyczy obu kierunków transmisji.

Standardowo, rozliczanie ruchu następuje po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Jeśli ruch wygenerowany przez serwer w danym okresie rozliczeniowym przekroczył wielkość zawartą w pakiecie ruchu dodanym do kwoty abonamentu, wówczas ruch nadwyżkowy podlega dodatkowemu rozliczeniu.

Do rozliczenia ruchu nadwyżkowego stosowana jest najbardziej korzystna dla Klienta kombinacja dostępnych pakietów ruchu:

 • 50GB - 100,00 zł
 • 100GB - 150,00 zł
 • 200GB - 250,00 zł
 • 500GB - 500,00 zł

lub innych zgodnie z treścią zawartej umowy.

Przykład: jeśli serwer dedykowany posiada wliczony do abonamentu pakiet ruchu 100GB, a w danym okresie rozliczeniowym został wygenerowany całkowity ruch o wielkości 140GB, wówczas nadwyżkowa wielkość 40GB zostanie rozliczona dodatkową pozycją na fakturze w postaci pakietu 50GB.

Raport ruchu

Do faktury wystawianej po upływie okresu rozliczeniowego, dołączany jest raport ruchu przedstawiający informacje o ruchu wygenerowanym przez serwer w tym okresie.

Raport zawiera dane z podziałem na:

 • dni miesiąca;
 • rodzajem ruchu: www, poczta, ftp.

Tak przedstawione informacje ułatwiają kontrolowanie ruchu generowanego przez serwer.

Dedykowane pasmo

Na życzenie Klienta istnieje możliwość dedykowania na potrzeby serwera pasma o określonej przepływności. W takim przypadku wielkość generowanego ruchu nie jest rozliczana w dostępnych pakietach. Serwer może wygenerować dowolną wielkość ruchu korzystając z udostępnionego łącza o zamówionej przepustowości.

Poniżej przedstawiono ceny pasma uzależnione od wielkości zakupionego wolumenu:

 • 1Mb - 100,00 zł
 • 5Mb - 450,00 zł
 • 10Mb - 800,00 zł