Dostępna technologia nie daje możliwości dokładnego izolowania udostępnianych zasobów, dlatego dla zachowania bezpieczeństwa, wydajności i sprawności działania wszystkich usług, konieczne jest wykorzystanie mechanizmów, które w razie konieczności ograniczą działania określonego użytkownika lub też oprogramowania zamieszczonego w udostępnionej mu przestrzeni.

Parametry bezpieczeństwa - często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego operatorzy stosują limity?

Każda fizyczna maszyna serwerowa jest udostępniana określonej liczbie użytkowników, których strony www mogą posiadać różne zapotrzebowanie na zasoby serwera. Zwykle potrzeby te rosną wraz ze zwiększaniem się popularności tej strony czy zwiększoną liczbą obsługiwanych e-maili.
Powszechnie stosowana jest zatem zasada, wedle której większe zapotrzebowanie na zasoby serwera wymusza stosowanie większego pakietu hostingowego, a więc większego udziału w kosztach obsługi serwera.

Należy zwrócić uwagę, że celem występowania jakichkolwiek limitów nie jest ograniczanie czy blokowanie działania stron www użytkowników. Nadrzędne cele są tylko dwa:

 • realizacja partycypacji w kosztach zgodnej z potrzebami danego Klienta;
 • zabezpieczenie przed błędami w oprogramowaniu Klienta, które mogłoby spowodować awarię całego serwera, a tym samym powodowałoby nie działanie stron innych Klientów.

Czy istnieją na rynku usługi hostingowe bez limitów?

Wymowa marketingowa wielu ofert może wskazywać, że takie usługi są oferowane przez firmy hostingowe. Niestety, konstrukcja takich usług jest praktycznie niemożliwa, a wynika to z szeregu ograniczeń niezależnych od operatorów:

 • wysoki koszt zakupu każdego fizycznego serwera, którego czas zwrotu często jest bardzo długi;
 • wysoki koszt utrzymania w pełnej sprawności całej infrastruktury dostępnej w data center;
 • serwery nie są z gumy. Mimo ogromnych możliwości jakie dają współczesne procesory, szybkie pamięci i dyski twarde, serwery mają swój kres możliwości;
 • łącza dostępowe łączące serwerownie każdego operatora również mają swoje ograniczenia. Ich przepustowość jest wysoka, ale nie aż tak, aby 100% użytkowników mogło w jednym czasie otrzymać maksimum ofertowe.

Reasumując; na usługę hostingową składa się olbrzymia liczba różnych parametrów, które wpływają na szybkość otwierania się strony www czy czas dostarczenia maila do serwera odbiorcy. Publikowany brak limitu dowolnego parametru jest powiązany z koniecznością zastosowania innego limitu, który zabezpieczy przed nadmiernym użyciem tego pierwszego. Zawsze.

W świetle powyższych faktów trudno zgodzić się z tezą, że usługa operatora X jest lepsza od operatora Y, ponieważ ten pierwszy oferuje brak limitu np. transferu danych.

Jakie ograniczenia są stosowane przez operatorów?

Każdy operator usług hostingowych stosuje różne ograniczenia i limity zgodne z polityką przyjętą przez jego firmę. Ograniczenia te muszą być publikowane i dostępne dla użytkowników. Próba utrudniania dostępu do tych informacji lub wręcz nie prezentowanie ich na stronach www operatora, może wskazywać na stosowane przez tego operatora nadużycia.

Gama stosowanych limitów i ograniczeń jest bardzo szeroka, oto przykłady:

 • ograniczenie czasu procesora;
 • liczba jednoczesnych połączeń do serwera www;
 • liczba jednocześnie wykonujących się operacji (procesów);
 • wielkość pamięci zajętej przez wszystkie procesy;
 • liczba zapytań kierowanych do serwera SQL w ciągu np. jednej godziny;
 • liczba jednoczesnych połączeń do serwera SQL;
 • liczba połączeń z serwerem SQL w ciągu np. jednej godziny;
 • liczba plików na serwerze;
 • itd.

Limity stosowane w serwerach NQ.pl

Serwery NQ.pl są oferowane od 2001 roku. Zgodnie z naszą polityką, w pakietach NQ.pl nigdy nie były stosowane żadne ukryte ograniczenia. Również - co bardzo istotne dla wszystkich użytkowników tego rodzaju usług - bez zapowiedzi strony www Klientów nigdy nie były blokowane ani manualnie, ani automatycznie. Przez wiele lat jedynym limitem pozwalającym właściwie dobrać pakiet hostingowy do realnych potrzeb, była wielkość generowanego transferu miesięcznego. Obecnie, większą wagę odgrywa limit równolegle wykonujących się procesów. Nie jest to jednak twardy limit aktywujący się bezwzględnie i automatycznie.

Limit równolegle wykonujących się procesów w serwerach NQ.pl

Każdy pakiet hostingowy NQ.pl posiada inną wartość limitu równoczesnych procesów. Informacje te są publikowane w tabeli poniżej.
Wartość stosowana dla danego pakietu nie jest jednak tzw. limitem twardym, czyli działającym bezwzględnie i automatycznie. W praktyce, wartość limitu twardego jest ustawiona na znacznie wyższym poziomie, co zabezpiecza serwer przed skrajnymi sytuacjami. Jednocześnie, stworzony do tego celu specjalny system monitorujący, weryfikuje intensywność użycia serwera. W razie stwierdzenia znacznego lub wielokrotnego przekroczenia limitu ustalonego dla danego pakietu hostingowego, informacja o tym fakcie zostaje wysłana do administratorów oraz do Klienta.

Na podstawie takiego zdarzenia sugerujemy Klientowi zmianę pakietu na wyższy. W przypadku braku akceptacji ze strony klienta, w używanym przez niego pakiecie hostingowym aktywowany zostaje twardy limit o wartości zgodnej z ofertą.

Parametry bezpieczeństwa w pakietach NQ.pl

Parametry bezpieczeństwa
Maksymalna liczba równoległych procesów 15 30 45 60
Limit czasu procesora 15% 30% 45% 60%
Chwilowe użycie procesora 300% 300% 300% 300%
Maksymalna liczba plików 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
Maksymalna liczba jednoczesnych, zewnętrznych połączeń do baz danych 5 5 5 5
Limit pamięci dla procesu PHP 128 MB 192 MB 256 MB 384 MB
Maksymalny czas działania skryptu PHP 60 sek. 120 sek. 180 sek. 300 sek.