Czy publikacja zmian na stronie WWW wymaga połączenia z serwerem FTP?
Nie, ponieważ można do tego typu pracy zatrudnić serwer SVN wraz ze specjalnie przygotowanym mechanizmem automatyzującym podobne zadania.

Współpraca SVN z serwerem WWW

W repozytorium SVN często przechowywany jest kod źródłowy serwisów internetowych: począwszy od prostych stron www, skończywszy na zaawansowanych aplikacjach webowych. Praca nad serwisem internetowym skutkuje wieloma modyfikacjami plików źródłowych, które dopiero we właściwym momencie są publikowane na serwerze www; najczęściej z użyciem protokołu FTP.

Usługa jest dostępna dla użytkowników, którzy korzystają z dowolnego pakietu hostingowego NQ.pl rozszerzonego o pakiet NQ.developer lub NQ.team.

Jak działa mechanizm svn2www?

Znaczącym udogodnieniem dla programisty jest rozwiązanie, pozwalające na automatyzację publikacji zmienionych plików źródłowych. Przygotowany przez nas mechanizm svn2www działa w sposób następujący:

 1. Pliki źródłowe są modyfikowane przez programistę przy użyciu ich kopii roboczej na lokalnym komputerze, a ich zmiany rejestrowane w repozytorium SVN, na serwerze udostępnionym przez NQ.pl.
 2. W repozytorium SVN tworzona jest nowa rewizja wskutek wykonania operacji checkout. Każda operacja checkout może spowodować wyzwolenie mechanizmu svn2www.
 3. W dogodnym dla siebie momencie, programista może wyzwolić proces automatycznej aktualizacji plików na serwerze WWW. Podczas tej operacji, system dokona aktualizacji plików znajdujących się w przestrzeni serwera WWW, pobierając ich najświeższe wersje bezpośrednio z serwera SVN. W ten sposób zostaną pobrane pliki z ostatniej (lub innej wskazanej przez użytkownika) rewizji w repozytorium SVN.
 4. System na żądanie użytkownika wysyła powiadomienie o wykonanej operacji lub błędach, które pojawiły się podczas kopiowania plików.

Plik konfiguracyjny (profil)

Aby procedura funkcjonowała poprawnie, konieczne jest zdefiniowanie profilu (pliku konfiguracyjnego), w którym należy określić:

 • nazwę repozytorium SVN, z którego system będzie kopiował pliki,
 • login i hasło do wskazanego repozytorium SVN,
 • ścieżkę do katalogu w repozytorium SVN,
 • ścieżkę do katalogu na serwerze WWW, w którym znajdują się pliki stanowiące serwis WWW,
 • (opcjonalnie) adres e-mail do powiadomienia o wykonanej operacji,
 • (opcjonalnie) wykaz katalogów, które mają zostać ominięte przez system w procesie aktualizacji.

Wszystkie pliki konfiguracyjne muszą się znaleźć w katalogu o nazwie svn2www/ w przestrzeni plikowej głównego konta FTP.

Jak wyzwolić mechanizm svn2www?

Aby system wykonał operację aktualizacji plików na serwerze WWW pobierając je z repozytorium SVN, należy użyć polecenia zgodnego z poniższym formatem. Polecenie musi być zawarte w treści komentarza podczas wykonywania checkoutu. Polecenie nie wymaga natomiast tworzenia osobnego checkoutu, a jego treść można dopisać do tekstu właściwego komentarza.
Format polecenia jest następujący:

 • publikuj = nazwa-pliku-profilu[,nr-rewizji]

Polecenie publikuj oraz parametry podane po znaku równości powinny występować w osobnym wierszu, w treści komentarza. Numer rewizji nie jest obligatoryjny, a jego brak jest tożsamy z użyciem rewizji najnowszej.
W poleceniu należy wskazać nazwę pliku konfiguracyjnego bez ścieżki, a plik ten musi znajdować się w katalogu svn2www/ głównego konta FTP.

Liczba dostępnych profili

Liczba plików konfiguracyjnych (profili) nie jest limitowana. Dzięki temu system daje możliwość elastycznego dopasowania się do potrzeb użytkowników i pozwala na obsłużenie dowolnej liczby aplikacji WWW.

Pomoc: svn2www krok po kroku

Na osobnej stronie przedstawiony został przykład użycia mechanizmu. Zobacz, jakie to łatwe!