Certyfikaty EV (Extended Validation) gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i autentyczności chronionej strony. Certyfikaty z charakterystycznym "zielonym paskiem" są powszechnie stosowane przez banki i instytucje finansowe.

TrueBusinessID EV

TrueBusinessID EV jest certyfikatem gwarantującym podwyższony standard bezpieczeństwa. Otwierając stronę www chronioną takim certyfikatem, łatwo zauważalny "zielony pasek" informuje odwiedzających o zastosowanej szczegółowej weryfikacji Twojej firmy.

Certyfikat TrueBusinessID EV jest wystawiany po uprzednim, wnikliwym zweryfikowaniu podmiotu wnioskującego, m.in. na podstawie przekazanych przez niego dokumentów rejestrowych. Drobiazgowość weryfikacji wydłuża czas jej trwania nawet do 10 dni roboczych.

TrueBusinessID EV służy do ochrony pojedynczego adresu, choć w przypadku domen drugiego rzędu, np. mojafirma.pl, certyfikat ten poprawnie jest rozpoznawany dla adresów z przedrostkiem www jak i bez niego.

Certyfikaty TrueBusinessID EV są rozpoznawalne przez większość przeglądarek:


Certyfikat TrueBusinessID EV
Certyfikat zaufanego wystawcy
Zielony pasek z nazwą wnioskodawcy
Poziom szyfrowania do 256 bitów
Jeden chroniony adres
Pakiet UC/SAN rozszerzający ochronę do 25 adresów
Czas wystawienia do 10 dni
Szczegółowa weryfikacja dokumentów
Ubezpieczenie wystawcy 500.000 USD
Rozpoznawalny przez ponad 99% przeglądarek
Licencja na dowolną liczbę serwerów
  • Abonament roczny netto 899 zł
  • Abonament 2 letni netto 1599 zł