Prowadzenie działalności biznesowej bez wykorzystania poczty e-mail jest dziś praktycznie niemożliwe. Wiadomości e-mail zawierają kluczowe informacje dla zachowania ciągłości działania firm. Ich utrata może narazić nas na poważne konsekwencji, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo korespondencji e-mail.

SEJFMail - magazyn wychodzącej i przychodzącej poczty e-mailSEJFMail automatycznie kopiuje wszystkie wiadomości e-mail, zarówno wysłane jak i odebrane. Kopie są przechowywane na odrębnych, fizycznych serwerach. Mechanizm działa bez instalacji jakichkolwiek programów lub wtyczek, jest niezauważalny dla użytkownika.

SEJFMail jest usługą komplementarną do usług hostingowych NQ.pl. Można go uruchomić dla poczty e-mail obsługiwanej przez serwery NQ.pl. SEJFMail jest dostępny jest w kilku pakietach ze zróżnicowaną przestrzenią dyskową (20GB, 100GB, 200GB, 400GB). Każdy z pakietów posiada pełną funkcjonalność.

Unikatowe cechy SEJFMaila:

Natychmiastowa kopia - Wiadomości e-mail są kopiowane do archiwum w momencie ich wysłania/odebrania przez serwer. Dzięki temu archiwizacji poddane są wszystkie wiadomości - 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nadpisywanie starych e-maili - po zapełnieniu przestrzeni dyskowej SEJFMail, nowe wiadomości mogą nadpisywać wiadomości najstarsze. Wiadomości szczególnie istotne mogą zostać oflagowane przez użytkownika, chroniąc je w ten sposób przed nadpisaniem.

Poczta przychodząca i wychodząca - Bez względu na stosowany protokół pocztowy (POP3, IMAP, SMTP), SEJFMail archiwizuje zarówno wiadomości przychodzące jak i wychodzące. Do działania SEJFMail nie jest istotna konfiguracja w programie pocztowym (np.: Outlook czy Thunderbird).

Przewaga nad backupem - Klasyczny backup jest wykonywany cyklicznie o określonych porach (np. codziennie o godzinie 04.00). Użycie kopii zachowanych wiadomości w ramach klasycznego backupu wiąże się z utratą części wiadomości, które w procesie archiwizacji nie zostały jeszcze skopiowane (chodzi o wszystkie wiadomości powstałe między kolejnymi sesjami backupu). SEJFMail archiwizuje pocztę w momencie jej wysłania/odebrania i jest całkowicie niezależny od klasycznego backupu. Możliwość utraty najnowszych jakichkolwiek wiadomości jest zminimalizowana praktycznie do zera.

Kopia na zewnętrznym serwerze - Wiadomości e-mail zarchiwizowane przez SEJFMail - są umieszczone są na odrębnych serwerach w chmurze, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo poczty.

Dodatkowa przestrzeń dyskowa - SEJFMail udostępnia dodatkową i niezależną od podstawowej usługi hostingowej przestrzeń dyskową. Dzięki temu gromadzące się przez lata wiadomości e-mail nie zmniejszają głównej przestrzeni usługi hostingowej Klienta.

Elastyczność konfiguracji - Administrator może dowolnie określać, które skrzynki i jaki rodzaj ruchu pocztowego ma być archiwizowany. Możliwe jest także automatyczne usuwanie wiadomości, starszych niż np. rok. Wszelkie opcje konfiguracyjne są dostępne z poziomu panelu administracyjnego usługi.

Szybkie przywracanie wiadomości - Usunięte wiadomości mogą być szybko przywrócone do pierwotnej skrzynki. Wystarczy, że Użytkownik zaloguje się do archiwum swojej skrzynki e-mail i użyje przycisku "przywróć wiadomość". Administrator SEJFMail z poziomu konta zbiorczego również może przywracać utracone wiadomości.

Kontrola SPAM-u - Archiwizacji podlegają wszystkie wiadomości, również uznawane za SPAM-u. W ten sposób chronione są wiadomości, które są w pełni legalne, ale przez filtr antyspamowy zostały uznane za niepożądane. Dzięki aplikacji SEJFMail można taką wiadomość odnaleźć i przywrócić. Dodatkowo, w celu ochrony przed niepotrzebnym nagromadzeniem wielu spamów, SEJFMail samodzielnie dba o ich usuwanie z archiwum wiadomości po określonym czasie.

Bez dodatkowych programów - Praca SEJFMail nie wymaga instalowania jakichkolwiek programów. Usługa działa bez względu na używane programy pocztowe (np.: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ,itp.) oraz wykorzystywane urządzenia (komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne). Jedyna wymagana czynność to aktywacja i konfiguracja usługi w panelu administracyjnym serwera NQ.pl.

Niezauważalna - Archiwizacja poczty e-mail działa w tle, dzięki czemu nie zakłóca ona w żaden sposób normalnej pracy. Użytkownicy nie muszą wykonywać jakichkolwiek czynności, aby ich wiadomości e-mail były kopiowane do archiwum. Użytkownik mógłby nawet zapomnieć o włączonej archiwizacji e-mail, ale SEJFMail będzie nieustannie, cierpliwie i skutecznie wykonywać powierzoną mu pracę.

Konto zbiorcze - Zbiorcze konto SEJFMail nie jest domyślnie aktywowane, ale można go włączyć na wniosek Klienta. Konto zbiorcze umożliwia dostęp do archiwizowanych wiadomości wszystkich kont pocztowych poddawanych temu procesowi.

Ograniczony dostęp - Dostęp do archiwum wiadomości e-mail posiada tylko użytkownik konta pocztowego. Opcjonalnie, dostęp może posiadać również Administrator SEJFMail po aktywacji konta zbiorczego.

Powiadomienia o zajętości archiwum - SEJFMail automatycznie powiadamia Administratora o osiągnięciu zdefiniowanego wcześniej progu zajętości. Dzięki temu Administrator może lepiej kontrolować pracę SEJFMaila i dopasowywać go do istniejących potrzeb.

Ceny usługi SEJFMail

Pakiet SEJFMail
20 GB
100 GB
200 GB
400 GB
Indywidualny
Cena standardowa (rok) 99 PLN 349 PLN 599 PLN 999 PLN do ustalenia
Do podanych cen należy dodać podatek VAT 23%


Zamów usługę SEJFMail:


Posiadasz już serwer w NQ.pl - aktywuj usługę w panelu administracyjnym:

NQ.Admin

Nie posiadasz serwera? Zamów hosting wraz z usługą SEJFMail

Zamów