Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo osób, korzystających z serwisu NQ.pl jest dla nas kluczowym elementem. Dlatego dbamy o to, by każdy element naszego serwisu oraz infrastruktury technicznej gwarantował należyty poziom bezpieczeństwa.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystania danych osób korzystających z serwisu NQ.pl. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności przedstawionej na tej stronie, jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu NQ.pl.

Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za administrację danych osobowych jest: Netlink Sp. z.o.o, ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina. NIP: 944-19-79-093, REGON: 357196937. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. Kapitał zakładowy spółki (w całości wpłacony) wynosi: 50.000 zł

Pliki cookies (ciasteczka)

W serwisie NQ.pl, wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka) w celach:

  • analitycznych - generowane przez system analityczny Google Analitics - gromadzone są w celach statystycznych i nie zawierają danych Użytkowników typu imiona, nazwiska, nazwy firm itp. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, możliwość przyjmowania plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu.
  • reklamowych - generowane przez system reklamowy Google AdWords - służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam dla Użytkowników i nie zawierają danych typu: imiona, nazwiska, nazwy firm itp. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, możliwość przyjmowania plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu.
  • autoryzacyjnych - mechanizmy logowania użytkownika do systemu wymagają zapamiętania odpowiednich danych w plikach cookies w celu wzmocnienia bezpieczeństwa mechanizmów logowania.

Obsługę plików cookies można wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe instrukcje jak tego dokonać można znaleźć na stronach internetowych dostawców przeglądarek internetowych:

Dane gromadzone podczas rejestracja usług

Netlink Sp. o.o. - operator serwisu NQ.pl, gromadzi dane osobowe Klientów rejestrujących usługi za pomocą mechanizmów umieszczonych w serwisie. Warunkiem rejestracji usługi jest akceptacja regulaminu świadczenia usług NQ.pl, który określa zasady ochrony danych osobowych. Celem gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja usług na rzecz Klientów, w szczególności wystawianie dokumentów księgowych oraz przekazywanie własnych informacji technicznych.

Administrator zapewnia, że dane, które przetwarza w ramach świadczenia usług na rzecz Klientów, jak również cała infrastruktura teleinformatyczna są należycie zabezpieczone zgodnie z przepisami polskiego prawa. Rejestracja każdej usługi odbywa się z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego https, dzięki zainstalowanemu Certyfikatowi SSL, co przedstawia symbol małej kłódki na pasku adresu.