Sprawdź również:

58
Zamów

NQ.pl jest obecne na rynku usług hostingowych już od kilkunastu lat. Czas ten, pozwolił członkom naszego zespołu nabrać doświadczenia, które zaowocowało obdarzonym nas zaufaniem przez wielu Klientów.

Warto współpracować z NQ.pl!

  • Zabezpieczenia przed przeciążeniami systemów, stosowane dla usług hostingu wirtualnego, nie mają charakteru opartego o sztywne reguły powodujące automatyczne blokowanie usług na warunkach niezrozumiałych przez Klientów.
  • NQ.pl nie korzysta z serwerów dedykowanych, ulokowanych w różnych krajach europejskich lub w USA w celu obniżenia swoich kosztów. Użytkowanie serwerów zlokalizowanycgh za granicą jest korzystne dla operatora, ale może znacząco obniżać jakość usługi.
  • Posiadamy profesjonalną serwerownię spełniającą wysokie technologiczne wymagania. Mamy zagwarantowany natychmiastowy dostęp do pracującego sprzętu, co pozwala nam błyskawicznie reagować na wszelkie potencjalne awarie.
  • Dane przechowywane na naszych serwerach są bezpieczne i zgodne z wymogami GIODO. Stosowane przez nas zabezpieczenia i procedury są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnym, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024).
  • Klient oczekujący pomocy technicznej zwykle otrzymuje ją od nas już w trakcie rozmowy telefonicznej. Osoby delegowane do przeprowadzania takich rozmów są kompetentne i doświadczone.
  • Wielu naszych Klientów skorzystało z oferty NQ.pl, rezygnując z usług świadczonych wcześniej przez duże i znane firmy hostingowe. Rozwiązania oferowane przez NQ.pl nie mają masowego charakteru, a mniejsza liczba odbiorców daje nam możliwość oferowania większej elastyczności.