Sprawdź również:

33
Zamów

Sprawdź również:

83
Zamów

Ochrona danych osobowych to kwestia coraz częściej poruszana w kontekście administrowania i przetwarzania zbiorami danych.

Hosting zbiorów danych zgodny z GIODO

Na podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe na mocy ustawy, nakładane są obowiązki (między innymi obowiązek rejestracji zbiorów danych w GIODO). Dotyczy to również przypadków, kiedy przedsiębiorca gromadzi dane osobowe na zewnętrznych serwerach (na przykład w ramach hostingu).

Nasza infrastruktura zabezpieczona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnym, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024).

NQ.pl jest w pełni przygotowane do przechowywania i przetwarzania zbiorów danych naszych Klientów w zakresie określonym przez prawo, co potwierdził przeprowadzony audyt.

Każdy Klient w trosce o bezpieczeństwo zbioru danych oraz realizacji zapisów ustawowych może podpisać z nami umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Wzór umowy można otrzymać po przesłaniu zapytania na naszą skrzynkę e-mail.

Każdy nasz Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z umową o powierzeniu przetwarzaniu danych osobowych.