Sprawdź również:

83
Zamów

Dane firmy:

Netlink Sp. z.o.o
ul. Korabnicka 9
32-050 Skawina


NIP: 944-19-79-093
REGON: 357196937
KRS: 0000192983

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł

Rachunek bankowy:

PKO BP S.A. I Oddział Kraków
51 1020 2892 0000 5902 0516 0272

Płatności elektroniczne: opłaty za usługi można realizować droga elektroniczną na mocy współpracy z Payback Sp. z.o.o - operatorem platności.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanej temu tematowi stronie.