1Wybierz wariant usługi

Proszę wskazać wybrany rodzaj usługi.

    •  
    •  
2Podaj dane zamawiającego usługę

Poniższe dane posłużą do przygotowania faktury proforma.
Bazy danych Firebird dla aplikacji InforSystem są opłacane z góry na roczny okres rozliczeniowy. Na podstawie proformy, którą dostarczymy drogą e-mail, będzie możliwe opłacenie zamawianej usługi.

Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu zapłaty na naszym rachunku bankowym. W międzyczasie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów dot. uruchamianej bazy danych.

3Podaj adres korespondencyjny

Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy korespondencja ma być kierowana pod inny adres, niż podany powyżej adres siedziby.

4Przekaż nam inne swoje uwagi

Dodatkowe informacje i uwagi.

5Zaakceptuj regulaminy oraz inne warunki