Elektroniczna cesja praw do domeny ułatwia przeprowadzenie żądanej przez Abonenta zmiany poprzez wyeliminowanie papierowych wniosków czy umów.

Cesja domeny globalnej

Cesja domeny globalnej przebiega następująco:

  1. Wysłanie dyspozycji realizacji cesji przez Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta.
  2. Inicjacja cesji przez NQ.pl
  3. Wysłanie wiadomości e-mail na adresy e-mail strony zdającej prawa do domeny (Cedenta) oraz strony przejmującej prawa do domeny (Cesjonariusza) z linkami akceptacyjnymi.
  4. Akceptacja warunków cesji przez Cedenta oraz Cesjonariusza
  5. Zakończenie cesji.


    UWAGA! Zarówno strona zdająca (Cedent) jak i strona przejmująca domenę (Cesjonariusz) otrzymuje 2 zestawy wiadomości e-mail w celu potwierdzenia cesji. Brak akceptacji obydwu warunków przez obie strony spowoduje wygaśnięcie cesji (nieprzeniesienie praw do domeny na nowy podmiot).

Potwierdzenie cesji 1:

Wiadomości wysyłane są z adresu: cesje@consultingservice.pl oraz mają postać jak poniżej. Należy kliknąć na link zaznaczony czerwoną strzałką:

Pierwsza wiadomość e-mail:

Następnie strona (jak poniżej) otworzy się nam w przeglądarce internetowej, gdzie musimy zaznaczyć checkbox z oświadczeniem oraz kliknąć na zaznaczony na czerwono przycisk "Potwierdzam".

Strona akceptacji warunków cesji:

Po akceptacji cesji na stronie, otrzymamy drugą wiadomość z informacją o zakończeniu cesji. Teraz należy potwierdzić drugi zestaw linków.

Drugi e-mail z potwierdzeniem cesji:

Potwierdzenie cesji 2. (drugi zestaw linków związanych z nową polityką Rejestru ICANN):

Równolegle Cedent oraz Cesjonariusz powinni otrzymać wiadomość z adresu: do_not_reply@myorderbox.com w celu zatwierdzenia zmian w głównym Rejestrze domen globalnych. Wiadomość wygląda tak jak poniżej.

Cedent oraz Cesjonariusz zobowiązani są do kliknięcia zaznaczonego na czerwono linku (lub skopiowania go do przeglądarki internetowej oraz otworzenia danej strony).

Pierwsza wiadomość e-mail:

Na stronie wyświetli się informacja dot. zmiany danych (w tym przypadku cesji). Dla potwierdzenia, w tabelce w polu "Domain" znajdzie się nazwa naszej domeny. Należy kliknąć zielony przycisk "Approve" (zaznaczony na czerwono).

Strona akceptacji warunków cesji:

Po akceptacji zmiany, pojawi się informacja jak poniżej:

Strona akceptacji warunków cesji:

Następnie otrzymamy drugą wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonanej zmiany:

Drugi e-mail z potwierdzeniem cesji:Po zaakceptowaniu cesji przez obie strony Abonent otrzyma wiadomość od NQ.pl z ostatecznym potwierdzeniem dokonania cesji. W razie jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem:

pomoc@nq.pl